UICC, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü

UICC, küresel kanser yükünü azaltmaya çalışmakta, kanser konusunda çalışan sivil ve resmi örgüt-leri, toplulukları bir araya getirerek kanser konusunda güç birliği oluşturmakta, imkanlar konu- sunda eşitliği hedeflemekte, dünyanın sağlığı ve kalkınması yönünde kanser kontrolü için çalışmaktadır.

UICC, kanserle savaşan sivil örgütler arasında dünyanın en büyüğü olup 170'den fazla ülkede 2000'den fazla üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler arasında dünyanın büyük kanser dernekleri, sağlık bakanlıkları, kanser enstitüleri, araştırma enstitüleri, tedavi merkezleri ve hasta grupları bulunmaktadır.

UICC, dünya liderleriyle birlikte çalışarak, kanser kontrol önlemleri konusunda desteklerini almak ve Birleşmiş Milletler Bildirgesinde belirtilen kanserle ilgili taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak konusunda çalışmaktadır.

UICC Kanser Dünya gününü aşağıda belirtilen konularda savunuculuk faaliyeti olarak kullanmaktadır:

• Kanserin önlenmesi ve kontrolüne yönelik politikaların etkinliğini ölçmeye yönelik hedef ve göstergeler ortaya koymak

• Küresel kalkınma gündeminde kanserin önceliğini arttırmak

• Kansere karşı küresel eylemi geliştirmek

UICC ve farklı sektörlerde işbirliği yaptığı kuruluşlar, hükümetleri kanser ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı mücadelede zamanla yarışmaları konusunda ikna etmeye çalışmaktadır.

UICC aynı zamanda “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara Karşı Güç Birliği Platformu” nun kurucu üyelerindendir. Bu grup, 173 ülkede 1150 kuruluşu kapsayan kapsayan küresel sivil bir topluluktur .